Roze
zorg

Zichtbaarheid
De zichtbaarheid van roze ouderen is klein in de zorg. Homoseksuele ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen omdat zij weinig vertrouwen hebben in de zorg die wordt gegeven in verpleeg- en verzorgingshuizen. Zij vrezen dat zorgverleners homo-onvriendelijk zijn of kennis over homoseksualiteit missen. Er zijn al tal van initiatieven voor roze verpleeghuizen of afdelingen, maar roze thuiszorg bestaat nog niet. Tot nu dan.....

Specifieke problematiek
Er is nog weinig aandacht voor verschillen tussen generaties homoseksuele en lesbische ouderen. Bijvoorbeeld: ouderen die voor de oorlog zijn geboren, hebben hun homoseksualiteit meestal verborgen gehouden. De generatie erna is de eerste die een openlijk homoseksueel leven heeft kunnen leiden. Verder is er weinig aandacht voor specifieke gezondheidsproblemen, zoals eenzaamheid en depressies. Het gaat dan vooral om mensen die hun partner hebben verloren en om mensen die recent met hun homoseksualiteit in de openbaarheid zijn getreden. Ook hebben veel oudere homoseksuelen hun familiebanden doorgesneden en geen ondersteunend netwerk.

Erkenning
Homoseksuele, biseksuele en transgender mannen en vrouwen willen erkenning van hun leefstijl. De behoefte om openlijk met gelijkgestemden over hun leven, liefde en bezigheden te kunnen praten is groot.

Roze zorgverleners
Als homoseksuele zorgvrager voel je je vrijer bij een homoseksuele zorgverlener. Er is herkenning en erkenning, waardoor de zorgverlening prettiger ervaren wordt. Als lesbische vrouw behoor ik zelf tot de homoseksuele zorgverleners. Daarnaast heb ik een samenwerking met andere homoseksuele zorgverleners. Hierdoor kan ook bij het inzetten van meerdere zorgverleners gegarandeerd worden dat er steeds een homoseksuele zorgverlener bij u komt. U kunt zelf uw voorkeur aangeven voor zorg door een man of een vrouw.

THUIS met roze zorg
Als roze zorgvrager kunt u alle diensten die wij leveren bij ons afnemen met de zekerheid dat uw homoseksuele leefstijl en specifieke zorgvragen 100% begrepen en erkend worden. En dat u de keuze hebt een roze zorgverlener aan huis te krijgen.

Wit u zorg aan huis aanvragen? Neem dan contact met mij op.